ปัญหาการอย่าร้าง

ปัญหาการอย่าร้างถือเป็นปัญหาระดับต้นๆของสังคม ถึงแม้ว่าการหย่าร้างนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงปัญหาภายในครอบครัวเท่านั้น แต่แท้ที่จริงแล้วเมื่อปัญหาครอบครัวเกิดขึ้นก็นำไปสู่คนในครอบครัวเพราะเมื่อมีการอย่าร้างเกิดขึ้น

ครอบครัวนั้นจะขึ้นชื่อว่าเป็นครอบครัวที่มีปัญหาและทำให้คนในครอบครัวนั้นเกิดปมด้อยและบางครั้งนำมาสู่การแสดงออกภายในสังคมนั่นเอง ปัญหาการอย่าร้างจึงถือเป็นปัญหาสังคมที่ควรมีการแก้ไขอย่างมาก

ปัญหาการอย่างร้างนั้นเกิดมาจากคนสองคนที่ซึ่งเป็นคู่สามีภรรยากันที่ได้มีการแต่งงานและจดทะเบียนกัน และมีสาเหตุต่างๆที่ไม่สามารถจะอยู่ด้วยกันอีกต่อไปได้อีกแล้วสาเหตุส่วนใหญ่นั้นก็อาจจะเกิดจากสาเหตุภายในครอบครัว ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ที่พบและทำให้เกิดปัญหาอย่าร้างขึ้นนั้น

คือสาเหตุการนอกใจนั่นเอง หรืออาจจะเป็นสาเหตุทาด้านการเงินก็พบอยู่ไม่น้อยเช่นกัน เนื่องจากในยุคนี้เป็นยุคที่มีการใช้จ่ายเยอะทำให้บางครั้งครอบครัวอาจจะมีค่าใช้จ่ายหรือมีเงินไม่เพียงพอก็อาจจะเป็นสาเหตุที่เกิดการทะเลาะกันและนำมาซึ่งการอย่าร้างได้ในที่สุด

และเมื่อเกิดการอย่าร้างขึ้นแน่นอนว่ามีปัญหาต่างๆตามมาอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องทรัพย์สิน แต่หากมีการคุยและตกลงกันได้ก็จะทำให้การอย่าร้างจบด้วยดี แต่หากไม่สามารถคุยและตกลงกันได้ก็อาจจะต้องมีการขึ้นศาลกันเลยทีเดียว นอกจากนี้จะวุ่นวายมากๆ

หากเกิดการอย่าร้างและในกรณีที่มีลูก ก็อาจจะต้องมีการตกลงกันว่าฝ่ายไหนจะรับเลี้ยงดูลูกและอีกฝ่ายจะต้องมีการส่งเสียลูกด้วย หากฝ่ายใดไม่ทำตามข้อตกลงอีกฝ่ายก็สามารถฟ้องร้องได้นั่นเอง การอย่างร้างจึงเป็นสิ่งที่วุ่นวายมากๆ

หลังจากอย่าร้างเรียบร้อยร้อย สิ่งที่เป็นปัญหาอีกอย่างคือ ปัญหาในการใช้ชีวิตนั่นเอง หากคนที่ไม่มีลูกก็อาจจะโดนตราหน้าว่าเธอเคยผ่านการอย่าร้างมาแล้วซึงความคิดนี้อาจจะเป็นความคิดที่มีในสมัยก่อน ซึ่งสมัยนี้นั้นการอย่าร้างถือเป็นเรื่องปกติในสงคมไปแล้ว และสำหรับคนที่มีลูก

เมื่อต้องเป็นฝ่ายที่ได้เลี้ยงดูลูกคนเดียวก็อาจจะทำให้เด็กนั้นเป็นเด็กมีปัญหาและปมด้วย และไปแสดงออกในสังคมแทน เนื่องจากขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวนั่นเอง 

ดังนั้นแล้วถึงแม้ปัญหาการอย่าร้างในปัจจุบันจะดูเป็นเรื่องปกติมากๆ แต่ก็ควรคำนึงถึงผลที่จะตามมาหลังการอย่าร้างด้วยว่าผลนั้นคุ้มค่าหรือไม่และเราอาจจะต้องเสียอะไรไปอีกมากน้อยเพียงใด ปัญหาการอย่างร้างนอกจากจะเป็นปัญหาครอบครัวที่หนักหนาแล้วยังนำมาซึ่งปัญหาของสังคมด้วย

 

สนับสนุนโดย  entaplay slot

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สังคมทั่วไป และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร