วิธีทำบุญให้เราสบายใจและทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยนะ

คุณเชื่อหรือไม่ว่าการทำบุญนั้นส่งผลให้กับตัวคุณเองและชีวิตคุณเองดีขึ้นได้ด้วยนะ เพราะนอกจากจะมีจิตใจที่บริสุทธิ์ แล้ว ยังทำให้ตัวคุณมีความสุขทางใจหรือมองโลกในแง่ดีขึ้นไปด้วยนะ  การทำบุญมีหลากหลายวิธี ซึ่งไม่ว่าวิธีไหนก็ดีสำหรับตัวคุณทั้งนั้น 

การทำบุญด้วยการเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

คุณเชื่อหรือไม่ว่าแค่การที่คุณเป็นคนที่มีกริยาอ่อนน้อมถ่อมจน ก็สามารถได้บุญแล้วเหมือนกันนะ เพราะว่าการที่เราอ่อนน้อมถ่อมตนได้ ก็คือการที่ลดความยึดมั่นถือมั่นในตัวเอง และเป็นการฝึกจิตใจอีกทางหนึ่งด้วย ซี่งการที่คุณอ้อนน้อมต่อผู้ใหญ่หรือ ผู้ที่มีธรรมหรือรวมไปถึงการให้เกียรติผู้อื่นเช่นกัน ซึ่งจะส่งผลให้เป็นที่รักของผู้คน หรือ ผู้หลักผู้ใหญ่ รวมไปถึงผู้คนให้ความเมตตากับเรา

การทำบุญด้วยการแสดงธรรมและการฟังธรรม

การที่ฟังธรรมหรือศึกษาธรรมที่เป็นประโยชน์ในการดำเนอนชีวิตและเป็นการยกระดับจิตใจและคุณภาพในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วย  และหากคุณได้แสดงธรรมเพื่อให้ผู้คนที่ได้รับฟังหรือคนอื่นๆที่ได้รับรู้ถึงการแสดงธรรม หรือทำให้คนอื่นๆได้มีจิตใจที่บริสุทธ์หรือดีขึ้น รวมไปถึงการทำหนังสือธรรมะแจกคนอื่นๆ เช่นกัน ซึ่งอนิสงส์ของการได้ฟังธรรมและเผยแพร่ธรรมนั้นจะคนอื่นและคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นและส่งผลให้คุณเองมีคนเคารพสรรเสริญจากผู้อื่นมากขึ้น

การทำบุญด้วยการให้ทุนการศึกษา

การทำบุญด้วยการให้ทุนการศึกษานั้น คือการบริจาคในรูปของเงินทอง หรือบริจาคหนังสือการสอนต่างๆ ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาส ได้มีโอกาสเรียนรู้และเจริญผัญญา ซึ่งอนิสงส์นี่จะส่งผลให้คุณมีปัญญาเฉลียวฉลาด มีความคิดดีและมีไหวพริบที่ดี และยังส่งผลให้คุณเป็นคนได้ศึกษาเล่าเรียนสูงๆและเป็นคนรอบรู้อีกด้วย

การทำบุญด้วยการอนุโมทนาบุญแก่ผู้อื่น

การที่ทำบุญโดยการอนุโมทนาบุญกับผู้อื่นที่ทำความดี หรือทำบุญมา เห็นเค้าสร้างบุญกุศลและเราแสดงความยินดีโดยไม่อิจฉาริษยา และปราศจากจิตใจที่มัวหมอง และอนิสงส์ในการรวมอนุโมนาบุญก็คือจะส่งเสริมให้คุณมีจิตใจที่สูงและมีแต่ความสุขนั้นเอง มีมิตรสหายมากมายด้วย

การทำบุญด้วยการบวช บวชชีพราหมณ์

การที่ทำบุญด้วยการบวช หรือ การบวชชีพราหมณ์ก็ดี ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างหนึ่ง และเป็นการอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวน ด้วยนะ ซี่งอนิสงส์ จะทำให้เวรกรรมเบาบางลง และทำให้จิตใจผ่องใสบริสุทธิ์และเข้าสู่นิพพานได้

 

สนับสนุนโดย    aecasino

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวสังคมทั่วไป และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร